1. Umjesto predavanja 21. i 28. travnja postavljena je Omegi tema o drugom razdoblju Šopova pjesništva. Studenti mogu slati odgovore do 5. svibnja.

2. Ako u ovom semestru ne bude uobičajene nastave, studenti će imati sljedeće ispitne obveze:

 a) Odgovoriti u pisanom obliku na sve upite koji se nalaze na kraju tema postavljenih na Omegi.

b) Napisati seminar po uputama s prvoga predavanja i predati ga do vremena kad žele izaći na ispit.

c) Pripremiti kratko predavanje, povezano sa seminarskom temom, koje će iznijeti pred profesorom tijekom mogućega usmenoga ispita.