1. Umjesto predavanja 14. travnja na Omegi su postavljene teme 5. i 6. Molim studentice da mi do 20. travnja pošalju odgovore na upite.

2. Molim studentice Vanesu Jurić, Ivu Levak i Valentinu Malić da mi pošalju nacrte za seminarske nastupe (uputa je na kraju teme o Kafkinom Umjetniku u gladovanju).

3. Pisani dio ispita iz kolegija bit će priznat studenticama koje budu redovito slale točne odgovore na sve upite i nacrte za seminarska izlaganja. O modusima usmenoga ispita dogovorit ćemo se sukladno razvoju situacije s nastavom.