1. Predavanje i upiti za 7. travnja nalaze se na Omegi, Tema 4. Odgovore mi šaljite u dokumentu koji u nazivu nosi više prezime i naslov teme. 

2. Molim kolegice Blažević, Brkić i Čohan da mi pošalju sažetke za seminarski nastup. Upute se nalaze na Omegi, na kraju Teme 3.