Materijali i upiti za iduća dva predavanja nalaze se na Omegi, pod Tema 4. Odgovore mi šaljite u dokumentu koji će imati vaše ime i temu u naslovu.