Umjesto predavanja 31. ožujka  na OMEGI je postavljena Tema 3 (pod sažetak). Odgovore mi šaljite na poznatu adresu. Na samom kraju Teme 3, nakon popisa literature, nalaze se upute za seminare. Javite mi se na adresu u slučaju bilo kakvih nejasnoća.

Studenti koji iz bilo kojega razloga nisu u mogućnosti slati odgovore, mogu sve zadatke spremiti i pokazati mi ih kad počne uobičajena nastava.