Zbog prelaska na sustav učenja na daljinu u osnovnim i srednjim školama nastava na kolegiju Metodički blok i praksa odvijat će se do daljnjega prema dogovoru s mentorima. Mentori će vas o svemu pravodobno obavijestiti.