Lozinka za ulaz u kolegij na Omegi: ubin20

 Molim studente da umjesto predavanja 17.  ožujka pročitaju materijal iz 1. teme koji se odnosi na 3. i 4. esej iz Anatomije kritike (Arhetipska kritika: Teorija mitova i Retorička kritika: Teorija rodova). Upiti i zadatci su pri kraju teksta.  

Umjesto predavanja 24. ožujka molim studente da pročitaju 2. temu koja se odnosi na Ujevićevu Fisharmoniku. Ako iz bilo kojega razloga ne možete pristupiti Omegi, javite mi se na poznatu adresu pa ću vam poslati materijal u elektroničkom obliku.