Konzultacije će ovoga tjedna biti 9. ožujka od 10:30 do 11:30.