Studenti koji u ovoj ak. godini žele ići na nastavnu praksu trebaju se za praksu prijaviti u tajništvu Odsjeka za kroatistiku. Prijaviti se možete od 10 do 12 sati do 21. veljače 2020. Dvopredmetni studenti koji praksu žele pohađati po programu jednopredmetnog studija prijavi trebaju priložiti molbu.

Praksa počinje 2. ožujka. Raspored će biti objavljen na stranicama Odsjeka 28. veljače.