Poštovani kolegice i kolege,

u ponedjeljak 11. studenog neće biti predavanja ni seminara iz kolegija Metodika hrvatskoga jezika 1. Predavanje i seminar bit će nadoknađeni u ponedjeljak 18. 11. od 9,30 do 10,15 (1 sat predavanja) i 25. 11. također od 9,30 do 10,15 (1 sat seminara).

izv. prof. dr. sc. Marko Alerić