Nastava iz kolegija Metodika nastave hrvatskoga jezika 1 za studente jednopredmetnog  studija kroatistike počinje 14. listopada prema objavljenom rasporedu.

izv. prof. dr. sc. Marko Alerić