Konzultacije će do kraja rujna biti srijedom od 10 do 11.