Konzultacije će ovaj tjedan biti u petak od 10:30 do 11:30.