Nastava počinje 28. 2. prema rasporedu iz prošlog semestra. Na predavanju ćemo se dogovoriti o eventualnim promjenama u grupama i seminarskim obvezama.