1. Studenti koji nisu riješili pisane dijelove ispita tijekom semestra mogu pristupiti svim ponuđenim rokovima u veljači. Na moju adresu moraju mi najkasnije 28 sati pred ispit javiti koji dio ispita točno namjeravaju pisati, kako bih mogao pripremiti materijale.

2. Studenti mogu doći na usmeni dio i upis ocjena  5., 12. i 19. veljače između 15 i 16 u A 119. Sa sobom moraju ponijeti ispise ocjena triju provjera pročitanosti i triju kolokvija.