Molim studente da ispišu ovu obavijest i pokažu ju tijekom upisa konačne ocjene.

878 Tetida 5

Lunar 4

Anteno3 3

123 Lucijan 3

1407 pseudonim 3

Andromaha 3

2314 pseudonim 4

0712 pseudonim 3

Neifile 2

Narcelo Brozović 4

23 Ahilej 3

Afrodita 5

Homer 5

Naknadno pisano:

42 Tirezija 3