U studenom i prosincu primat ću utorkom od 17.40 do 18.20 u D4. Doktorandi i diplomandi mogu mi se najaviti za posebne termine na   .