Nastava počinje 11. listopada, prema sljedećem rasporedu: prva grupa (prezimena od A do M) od 16:15 do 17:45, a druga (od M do Ž) od 17:45 do 19:15.