Zbog spriječenosti danas neću održati nastavu, pa ćemo ju odraditi konzultativno. Pripreme možete poslati na adresu .