Nastavu ćemo imati u petak, 1. lipnja, u A 124 (prva grupa od 14:00 do 15:30, a druga grupa od 15:30 do 17:00).