Raspored nastave na kolegiju Metodički blok i praksa u ljetnom semestru akademske godine 2017/2018.

SREDNJA ŠKOLA

Mentorica Neda Mimica Špoljar, Škola za medicinske sestre, Vinogradska, Laurenčićeva bb (Folnegovićevo naselje), Zagreb

(Nastavna praksa počinje 26. veljače u 13:00.)

Antonia Topić, Sara Smrtić, Iva Šalamon, Marija Konsuo, Doris Korade, Anđelko Barišić

Mentorica Marija Gazzari, Škola za medicinske sestre „Mlinarska“, Mlinarska cesta 34, Zagreb

(Nastavna praksa počinje 26. veljače u 14:45.)

Anamarija Matić, Stela Markulin, Antea Zec, Ana Škundrić, Marija Havaić, Marta Hajster

 

Mentor dr. sc. Goran Novaković, XII. gimnazija, Gjure Prejca 2, Zagreb

(Nastavna praksa počinje 26. veljače u 15:30.)

Ana Alviž, Tomislav Fuzul, Nikolina Vrkić, Maja Vrkić, Ivana Bauk, Ruža Radoš, Natalija Tomas

 

Mentorica Vesna Muhoberac, V. gimnazija, Klaićeva 1, Zagreb

(Nastavna praksa počinje 26. veljače u 11:10. /ispred učionice br. 14, prizemlje, lijevo/)

Barbara Tolić, Margareta Vanja, Helena Putar, Iva Puškar, Vjekoslav Blaszetin, Mila Filajdić, Sandra Jurišković

 

Mentor Žarko Gazzari, Škoka za grafiku, dizajn i medijsku produkciju, Getaldićeva 2, Zagreb

(Nastavna praksa počinje 27. veljače u 13:30.)

Matea Martin, Valentina Falat, Leona Lukareva, Ana Kosac, Damir Matošević, Mateo Duvnjak

Mentor Ivan Janjić, I. gimnazija, Avenija Dubrovnik 36, Zagreb

(Nastavna praksa počinje 26. veljače u 8:00.)

Katarina Jukić, Željka Jeličanin, Andreja Brkljačić, Petra Bičanić, Tomislav Stanić, Nera Grizelj

 

Mentor Ivan Pavlović, II. gimnazija, Križanićeva 4, Zagreb

(Nastavna praksa počinje 26. veljače u 9:30.)

Kristina Ćurić, Sonja Glasnović, Marija Frančić, Ivana Paljug, Natalija Vitez, Dea Talenta, Sabina Mikor

 

Mentorica Suzana Ven Rakić, Upravna škola Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 30, Zagreb

(Nastavna praksa počinje 26. veljače u 10:45.)

Filip Karačić, Kristina Bratković, Sanja Stanić, Mirjam Vukašin, Marija Pinturić, Mario Horvat

 

Mentor Zoran Bundyk, Strojarska tehnička škola F. Vrančića, Zagreb

(Nastavna praksa počinje 26. veljače u 15:00.)

Lana Stjepanović, Maja Meczner, Petra Maltarić, Patricia-Anthea Dukarić, Darja Divjak, Samanta Kretić

 

OSNOVNA ŠKOLA

Mentorica Vjera Mrvelj, OŠ Antuna Gustava Matoša, Aleja Antuna Augustinčića 12, Ravnice, Zagreb

(Nastavna praksa počinje 9. travnja u 8:00.)

Filip Karačić, Kristina Bratković, Sanja Stanić, Mirjam Vukašin, Marija Pinturić, Mario Horvat, Mateo Duvnjak

Mentorica dr. sc. Patricia Marušić, OŠ Jordanovac, Jordanovac 108, Zagreb

(Nastavna praksa počinje 9. travnja u 10:30.)

Barbara Tolić, Margareta Vanja, Helena Putar, Iva Puškar, Vjekoslav Blaszetin

 

Mentorica Đurđica Jelačić, OŠ Dobriše Cesarića, K. Š. Đalskog 29, Zagreb

(Nastavna praksa počinje u ponedjeljak 9. travnja u 8:00.)

Mia Filajdić, Sandra Jurišković, Ana Alviž, Tomislav Fuzul, Dea Talenta, Darja Divjak

 

Mentorica Mirjana Jukić, OŠ Rudeš, Jablanska 51, Zagreb

(Nastavna praksa počinje 16. travnja u 8:00.)

Lana Stjepanović, Maja Meczner, Petra Maltarić, Patrica-Anthea Dukarić, Samanta Kretić, Sabina Mikor

Mentorica Ivana Dubovečak, OŠ Eugena Kvaternika, Školska 4, Velika Gorica

(Nastavna praksa počinje 9. travnja u 13:30.)

Nikolina Vrkić, Maja Vrkić, Ivana Bauk, Ruža Radoš, Natalija Tomas

 

Mentorica Snježana Đuretek, OŠ Dobriše Cesarića, Đalskoga 29, Zagreb

(Nastavna praksa počinje u ponedjeljak 9. travnja u 8:00.)

Matea Martin, Valentina Falat, Leona Lukareva, Ana Kosac, Damir Matošević

 

Mentorica dr. sc. Mila Pandžić, Osnovna škola Lučko, Puškarićeva 102, 10 250 Zagreb

(Nastavna praksa počinje u ponedjeljak 9. travnja u 9:35.)

Anamarija Matić, Stela Markulin, Antea Zec, Ana Škundrić, Marija Havaić, Marta Hajster

Mentorica Mila Galić, Osnovna škola Špansko Oranice, Dječji trg 1, 10090 Zagreb

(Nastavna praksa počinje 9. travnja u 7:30.)

Katarina Jukić, Željka Jeličanin, Andreja Brkljačić, Petra Bičanić, Tomislav Stanić, Nera Grizelj

 

Mentorica Suzana Ruško, Osnovna škola Šestine, Podrebernica 13, 10000 Zagreb

(Nastavna praksa počinje 9. travnja u 8:15.)

Antonia Topić, Sara Smrtić, Iva Šalamon, Marija Konsuo, Doris Korade, Anđelko Barišić

 

Mentorica Senka Sušac, Osnovna škola Sesvetski Kraljevec, Školska 10, 10361 Sesvetski Kraljevec

(Nastavna praksa počinje 9. travnja u 12:45.)

Kristina Ćurić, Sonja Glasnović, Marija Frančić, Ivana Paljug, Natalija Vitez