Studenti koji u ovoj ak. godini žele ići na nastavnu praksu trebaju se za praksu prijaviti u tajništvu Odsjeka za kroatistiku do 20. veljače 2018. Dvopredmetni studenti koji praksu žele pohađati po programu jednopredmetnog studija prijavi trebaju priložiti molbu.

Praksa počinje 26. veljače. Raspored će biti objavljen na stranicama Odsjeka 23. veljače.