Rezultati pismenog dijela ispta održanog 25. siječnja 2018.

Tea Trezić (15 pogrešaka = vrlo dobar 4)

Tomislav Fuzul (15 = 4), Matej Živković (41 = 1), Valentina Falat (41 = 1), Lea Palinić (11 = 4), Vedran Bišćan (17 = 3), Andrija Brkljačić (5 = 5), Filip Karačić (9 = 4), Matea Martin (27 = 2), Suzana Čavužić (7 = 4), Antonia Topić (18 = 3), Katharina Obraz (8 = 4), Ana Alviž (16 = 3), Matea Stanišić (6 = 5), Kristina Bratković (20 = 3), Sanja Stanić (32 = 2), Ivana Brkić (25 = 2), Kristina Ćurić (10 = 4), Mario Horvat (16 = 3), Vita Filipić (25 = 2), Marino Lukšić (6 = 5), Benedikta Brblić (11 = 4), Ivan Salopek (16 = 3), Nives Klaić (0 = 5), Tomislav Stanić (29 = 2)

Svi studenti koji su položili pismeni dio ispita, moraju pristupiti usmenom dijelu ispita (u jednom od ispitnih rokova). Studenti koji nisu položili pismeni dio ispita, to mogu učiniti na jednom od redovitih ispitnih rokova.

izv. prof. dr. sc. Marko Alerić