Ana Alviž 3

Tomislav Stanić 3

Marija Pinturić 5

Lana Stjepanović 3

Sandra Jurišković 5

Antea Zec 4

Valentina Falat 3

Matea Martin 3

Ana Kosac 3

Leona Lukareva 3

Vanja Margeta 4

Nera Grizelj 3