Leona Lukareva 5

Matea Martin 5

Anita Zec 5

Nera Grizelj 5

Sandra Jurišković 5

Vanja Margeta 4

Tomislav Stanić 4

Sanja Stanić 4

Valentina Falat 4

Kristina Bratković 3

Lana Stjepanović 4

Ana Kosac 4