Nera Grizelj 5

Kristina Bratković 5

Antonija Topić 5

Lana Stjepanović 5

Leona Lukareva 5

Marija Pinturić 5

Ana Kosac 4

Valentina Falat 4

Sanja Stanić 4

Vanja Margeta 4

Antea Zec 4

Matea Martin 3

Tomislav Stanić 3