Tamara Harapin 5

Marina Gojković 5

Željka Jeličanin 5

Robert Mehun 5

Arinea Lastrić 5

Gracija Golub 5

Lorena Leljak 4

Mateja Plavec 4

Manuela Čiplić 4

Barbara Tolić 4

Iva Puškar 3

Lucija Šupe 3

Luka Marin Vuco 2

Uvid u test moguće je obaviti tijekom konzultacija (što važi i za provjere pročitanosti).