Manuela Čiplić 5

Tamara Harapin 3

Gracija Golub 3

Filip Karačić 2

Iva Puškar 2

Ruža Radoš 2

Lorena Leljak 2

Željka Jeličanin 2

Tea Trezić 2