Ana Kosac 5

Antea Zec 5

Matea Martin 5

Leona Lukareva 5

Tomislav Stanić 5

Marija Pinturić 5

Vanja Margeta 5

Ana Alviž 4

Lana Stjepanović 4

Nera Grizelj 4

Sanja Stanić 4

Valentina Falat 4

Kristina Bratković 4