Provjera pročitanosti Povijesnih knjiga, 26. listopada 2017.

Molim studente da ispišu rezultate i čuvaju ih do upisa konačne ocjene.

Iva Puškar 4

Marina Gojković 4

Barbara Tolić 4

Željka Jeličanin 4

Manuela Čiplić 4

Robert Mehun 4

Arinea Lastrić 4

Tamara Harapin 4

Mateja Plavec 3

Gracija Golub 3

Lorena Leljak 3

Lucija Šupe 3

Tea Trezić 2