Uvodno predavanje bit će 19. listopada, a počet će u 16:15.