Predavanja iz Književnosti u nastavi 1 počinju sutra, 10. listopada prema rasporedu. Jednopredmetni studenti dolaze u prvom (12.30), a dvopredmetni u drugom terminu (13.15). Seminari također počinju prema rasporedu. 

Predavanja iz Svjetske književnosti u nastavi i Biblije kao književnosti u nastavi počinju u četvrtak po rasporedu.