Dekanski rok (kolegij Teorija nastave hrvatskoga jezika 1) održat će se 28. rujna u 15:30 u A 119.