Svjetska književnost u nastavi

Pisani dio ispita 

Martina Mlinarić 5

Provjere pročitanosti

Kralj Lear 

Katarina Marjanović 5

Marija Ubrekić 4 

Rat i mir

Marija Ubrekić 4 

Matea Jurić 3 

Antigona

Katarina Marjanović 3 

Biblija kao književnost u nastavi 

Provjera pročitanosi Povijesnih knjiga 

Dea Telenta 2