Pismene ispite iz metodičkih kolegija položile su: Marija Juranović (Metodika nastave hrvatskoga jezika 1); Antonia Drezga, Anela Jukić, Dragana Levarda, Marija Roca i Sara Semenski (Metodika nastave hrvatskoga jezika i književnosti 2) i Ines Buntak (Ispravak učeničkog teksta).

Uvid: 13. 7. na konzultacijama