Četvrtak 6. srpnja održat ću ispite u 10.00 u A 225, a ne u prije najavljenom terminu.