Budući da su studenti imali prigode pisati kolokvije i provjere pročitanosti tijekom predavanja, te da je većina tako i riješila sve obveze, molim pristupnike koji namjeravaju izići na ispit 16. ili 23. lipnja da mi to posebno jave na  i to najkasnije do srijede 14. lipnja ili srijede 21. lipnja u 12 sati.