Kristina Bratković 5

Valentina Falat 5 

Matea Martin 5 

Leona Lukareva 5

Antea Zec 5

Sandra Jurišković 5

Anita Alviž 5

Sanja Stanić 5

Tomislav Stanić 4

Vanja Margeta 4

Lana Stjepanović 4

Ana Kosac 4

Maja Pinturić 2