Rezultati kolokvija 20. IV. 2017.

Studenti moraju ovu obavijest ispisati i čuvati do upisa ocjene. 

Uvid u kolokvij moguće je obaviti u vrijeme konzultacija. 

Studenti koji nisu na popisu nisu dobili pozitivne ocjene. 

Marta Hajster 5 

Nikolina Vrkić 5

Samanta Kretić 5

Tomislav Fuzul 5 

Ana Škundrić 5 

Petra Maltarić 5 

Helena Putar 5 

Maja Vrkić 5 

Doris Korade 5 

Marija Konsuo 5 

Dea Telenta 3 

Damir Matošević 5 

Andreja Brkljačić 5 

Natalija Tomas 5 

Kristina Ćurić 5 

Natalija Vitez 5 

Patricia -Anhea Dukarić 5

Željka Jeličanin 5 

Anđelko Barišić 5

Filip Karačić 5 

Marija Frančić 5

Sonja Glasnović 5 

Anamarija Matić 5 

Sara Smrtić 5

Darja Divjak 4 

Stela Markulin 4 

Marija Havaić 4

Ivana Paljug 3 

Mirjam Vukašin 3 

 Maja Meczner 3 

Katarina Jukić 3

Iva Puška3 3 

Ivana Bauk 3 

Petra Bičanić 3 

Sabina Mikor 2