OSNOVNA ŠKOLA

Mentorica Vjera Mrvelj, OŠ Antuna Gustava Matoša, Aleja Antuna Augustinčića 12, Ravnice, Zagreb

(Nastavna praksa počinje 10. travnja u 13:30 sati.)

Livia Maričević, Matea Sučić, Tea Balta, Valentina Rubčić, Sara Tufekčić, Martina Orsag, Martina Mišić

Mentorica Marija Subašić, OŠ Augusta Šenoe, Selska cesta 95, Zagreb

(Nastavna praksa počinje 11. travnja u 8:00 sati.)

Sara Košutar, Sanja Šterk, Ivana Korpar, Ivana Krešić, Sara Semenski

Mentorica dr. sc. Patricia Marušić, OŠ Jordanovac, Jordanovac 108, Zagreb

(Nastavna praksa počinje 10. travnja u 9:30 sati.)

Zrinka Sovulj, Ananda Kiš, Lea Bakić, Anamarija Jeričević, Anđela Pavić, Domenika Marlais, Iva Kužina, Matea Jukić

Mentorica Đurđica Jelačić, OŠ Dobriše Cesarića, K. Š. Đalskog 29, Zagreb

(Nastavna praksa počinje 10. travnja u 8:00 sati.)

Ela Butorac, Paulina Polak, Antonela Glavić, Hana Hafner, Ana-Marija Šipuš, Lucija Mlakar, Tamara Vujanić

Mentorica Nevenka Tropina, OŠ Tina Ujevića, Koturaška 75, Zagreb

(Nastavna praksa počinje 10. travnja u 7:45 sati.)

Martina Stanković, Ivana Tadić, Lea Vrbančić, Gordana Martan, Vlatka Hunjadi, Silvija Kos, Dorotea Prenner

Mentorica Mirjana Jukić, OŠ Rudeš, Jablanska 51, Zagreb

(Nastavna praksa počinje 10. travnja u 13:00 sati.)

Ivana Lovrečić, Mirjana Jaković, Marija Ubrekić, Katarina Marjanović, Marijana Bukvić, Marina Ćaćić-Tić, Marta Santrić, Ines Buntak

Mentorica Ivana Dubovečak, OŠ Eugena Kvaternika, Školska 4, Velika Gorica

(Nastavna praksa počinje 10. travnja u 13:30 sati.)

Ana Galant, Alina Jušić, Lorena Ponoš, Matko Đevoić, Barbara Ogresta, Bernardica Štancl, Đurđica Štancl, Dorotea Štuban

Mentorica Mila Pandžić, Oš Lučko, Puškarićeva 102, Lučko

(Nastavna praksa počinje 10. travnja u 10:00 sati.)

Dragana Levarda,  Sara Duspara, Franko Padovan

Mentorica Snježana Đuretek, OŠ Dobriše Cesarića, Đalskoga 29, Zagreb

(Nastavna praksa počinje 10. travnja u 14:00 sati.)

Martina Mlinarić, Ana Lelas, Anamarija Dujmović, Marina Maretić, Jasmina Peharda Božić, Valerija Osmak, Tea Belak