Prvojera pročitanosti Petoknjižja

Molim studente da ovu obavijest odmah ispišu i čuvaju jer im je to uvjet za upis konačne ocjene.

Valentina Falat 5

Sandra Jurišković 5

Ana Škundrić 5

Iva Prolić 5

Patricia Anthea Dukarić 4

Marta Hajster 3

Sara Smrtić 3

Helena Putar 3

Kristina Ćurić 3

Lana Stjepanović 3

Marija Havaić 3

Anđelko Barišić 3

Samanta Kretić 3

Leona Lukareva 3

Natalija Tomas 3

Ruža Radoš 3

Prva nepotpisana provjera 3

Petra Maltarić 2

Druga nepotpisana provjera 2

Mirjam Vukašin 2

Borna Kuri 1

Sabina Mikor 1

Marijana Bukvić 1