Jednopredmetni i dvopredmetni studenti moraju za idući put pročitati samo pripovijetku Umjetnik u gladovanju, a NE cijelu zbirku.