Valentina Rubčić 5

Anamarija Matić 5 

Martina Mlinarić 5

Kristina Lanović 5

Lorena Ponoš 4

Marija Havaić 4 

Podatci se odnose na pisani dio, a ne na ukupnu ocjenu.