Nastavna praksa – raspored (2016/17).

SREDNJA ŠKOLA

Mentorica Neda Mimica Špoljar, Škola za medicinske sestre, Vinogradska, Laurenčićeva 1 (Folnegovićevo naselje), Zagreb

(Nastavna praksa počinje 27. veljače u 18:15 sati.)

Bernardica Štancl, Đurđica Štancl, Dorotea Štuban, Sara Košutar, Ivana Korpar, Dragana Levarda

Mentorica Marija Gazzari, Škola za medicinske sestre „Mlinarska“, Mlinarska cesta 34, Zagreb

(Nastavna praksa počinje 27. veljače u 12:25 sati.)

Silvija Kos, Dorotea Prenner, Matea Sučić, Tea Balta, Valentina Rubčić, Sara Tufekčić

Mentor dr. sc. Goran Novaković, XII. gimnazija, Gjure Prejca 2, Zagreb

(Nastavna praksa počinje 28. veljače u 9:30 sati.)

Ela Butorac, Paulina Polak, Antonela Glavić, Hana Hafner, Ana-Marija Šipuš, Lucija Mlakar

Mentorica Vesna Muhoberac, V. gimnazija, Klaićeva 1, Zagreb

(Nastavna praksa počinje 27. veljače u 11:10 sati /ispred učionice br. 14, prizemlje, lijevo/)

Franko Padovan, Sarah Duspara, Sanja Šterk, Livia Maričević, Ivana Krešić, Sara Semenski

Mentor Žarko Gazzari, Grafička škola u Zagrebu, Getaldićeva 2, Zagreb

(Nastavna praksa počinje 28. veljače u 13:00 sati.)

Martina Orsag, Martina Mišić, Martina Mlinarić, Ana Lelas, Anamarija Dujmović, Marina Maretić

Mentorica Goranka Lazić, Prirodoslovna škola Vladimira Preloga, Vukovarska ulica 269, Zagreb

(Početak nastavne prakse bit će objavljen naknadno.)

Mirjana Jaković, Marija Ubrekić, Katarina Marjanović, Marijana Bukvić, Marina Ćaćić-Tić, Marta Santrić

Mentor Ivan Janjić, I. gimnazija, Avenija Dubrovnik 36, Zagreb

(Nastavna praksa počinje 27. veljače u 8:00 sati u uč. 312 na 2. katu.)

Jasmina Peharda Božić, Valerija Osmak, Tea Belak, Zrinka Sovulj, Ananda Kiš, Lea Bakić

Mentor Ivan Pavlović, II. gimnazija, Križanićeva 4, Zagreb

(Nastavna praksa počinje u 27. veljače u 10:20 sati.)

Ines Buntak, Ana Galant, Alina Jušić, Lorena Ponoš, Matko Đevoić, Barbara Ogresta

Mentorica Suzana Ven Rakić, Upravna škola Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 30, Zagreb

(Nastavna praksa počinje u 6. ožujka u 15:00 sati.)

Tamara Vujanić, Martina Stanković, Ivana Tadić, Lea Vrbančić, Gordana Martan, Vlatka Hunjadi

Mentor Zoran Bundyk, Strojarska tehnička škola F. Vrančića, Zagreb

(Nastavna praksa počinje 27. veljače u 14:00 sati.)

Anamarija Jeričević, Anđela Pavić, Domenika Marlais, Iva Kužina, Matea Jukić, Ivana Lovrečić