Pismeni dio ispita položili su: Antonia Drezga, Leon Novak, Jasmina Peharda Božić, Selena Pleško, Sara Semenski (Teorija nastave hrvatskoga jezika 1); Sarah Duspara, Sara Košutar, Ines Kovačić, Lucija Mlakar, Anđela Pavić (Teorija nastave hrvatskoga jezika 2) i Barbara Dorotić (Svjetska književnost u nastavi).

Uvid u test: 16. 2. u 12:30 (B 108).