Podatci se odnose na pisanu provjeru, a ne na ukupnu ocjenu. 

Ana Lelas 4

Ivana Bauk 4

Sanja Stanić 4

Sara Smrtić 4

Lana Stjepanović 4

Dea Telenta 5

Hana Hafner 5

Damir Matošević 5

Matea Jurić 5