PISANI DIO ISPITA

Lea Vrbančić 4

ILIJADA I ODISEJA 

Antonella Glavich 4 

Ivana Tadić 5

Ela Butorac 4

ANTIGONA 

Ana-Marija Šipoš 4

RAT I MIR 

Valentina Rubčić 5

Hana Hafner 5

Ela Butorac 4

Ana-Marija Šipoš 4

Paulina Polak 4

Antonella Glavich 5

SRCE TAME

Ela Butorac 3

Hana Hafner 4

Valentina Rubčić 4

Paulina Polak 2

MAJSTOR I MARGARITA

Ana Lelas 3