Rezultati pismenog ispita održanog 30. 1. 2017.

dobar (3): Tetiana Jatsenko, Tomislav Stanić

vrlo dobar (4): Leona Lukareva, Anamarija Matić, Ana Alviž, Matea Martina, Valentina Falat

izvrstan (5): Sandra Jurišković, Antea Zec, Vanja Margeta

Upis ocjena bit će u ponedjeljak 6. veljače 2017. u 14 sati u D-21 (u Dekanatu)

doc. dr. sc. M. Alerić