Studenti koji u ovoj ak. godini žele ići na nastavnu praksu moraju se za praksu prijaviti u tajništvu Odsjeka za kroatistiku do 20. veljače 2017. Dvopredmetni studenti koji praksu žele pohađati po programu jednopredmetnog studija prijavi trebaju priložiti molbu.

Praksa počinje 27. veljače. Raspored će biti objavljen na stranicama Odsjeka 24. veljače.