ILIJADA I ODISEJA 

Valentina Rubčić 2

Hana Hafner 2 

ANTIGONA

Hana Hafner 2 

Mateja Jurić 3

KRALJ LEAR

Tamara Vujanić 4

Valentina Rubčić 2

RAT I MIR

Lea Vrbančić 2

Ana Lelas 2

Martina Stanković 2

Tamara Vujanić 2

SRCE TAME

Martina Mlinarić 2

Matea Jurić 1

MAJSTOR I MARGARITA

Tamara Vujanić 3

Lea Vrbančić 2

Ana Lelas 1

Martina Stanković 2

Hana Hafner 3